Muuseumist

Meie muuseum tutvustab Teile rüütliordude ajalugu, esitledes nende kauneid aumärke – ehk ordeneid

Klassikaline ordu kujutab endast auväärsete ja teenekate isikute ühendust, mille liikmeid nimetatakse tavaliselt rüütliteks ja daamideks. Kui kellelegi annetatakse orden, tähistab see tema vastuvõtmist kindlasse ordusse ning orduliikmed kannavad ordeneid, et oma ordukuuluvust näidata.

Meie muuseum on pikaajalise töö tulemusena loonud ainulaadse ordenimärkide, -tähtede ja -kettide ning muude autasude kollektsiooni, mida esitledes soovime tutvustada Teile rüütliordude ajalugu. Suurem osa meie muusemi eksponaate kujutavad endast kuninglike, vürstlike või vaimulike rüüliordude ordeneid, aga väljapanekusse kuuluvad ka paljud riiklikud teenetemärgid.

Kõik meie väljapaneku eksponaadid on originaalid, mida professionaalsed kollektsionäärid on mitme aastakümne vältel hoolikalt kogunud. Väljapanek koosneb enam kui 700 ainulaadsest eksponaadist, kuid see moodustab üksnes ühe osa meie pidevalt täienevast kollektsioonist.

Eesmärk

Tallinna Rüütliordude Muuseumi eesmärgiks on ordenite ja muude aumärkide abil tutvustada külalistele erinevate rüütliordude ajalugu. Muuseumi väljapanek on suunatud nii ordenite ja teenetemärkide asjatundjatele kui uutele huvilistele. Meie sooviks on kasvatada üldsuse teadlikkust antud valdkonnas ning lugupidamist meie ühise ajaloo vastu.