Kotkaristi teenetemärk

Kotkaristi teenetemärk asutati 1928. aastal. Kuna Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseaduse kohaselt ei tohtinud riik ordeneid ega muid aumärke jagada, pidi tegu olema aumärgiga, mida omistab Eesti Kaitseliit.

Kuna riigil tekkis aga siiski vajadus kodanikke autasustada ning rahvusvahelises diplomaatias viisakusaktina aumärke ´vahetada, kujunes Kotkaristist tegelikkuses sisuliselt viieklassiline sõjaline teenetemärk, mida Kaitseliit annetas valitsuse juhtnööride kohaselt.

Aumärk on malta risti kujuline. Selle keskel on Kaitseliidu embleem, mida 1920. aastate alguses pakuti ka Eesti riigivapiks. Tegu on Põhjakotkaga, kes „Kalevipoja“ eeposes kandis Kalevi muistsel ajal Viru randa.

Kotkaristi annetatakse sõjaliste ja riigikaitseliste teenete tunnustamiseks. Otseselt lahingulise (kuid ka näiteks politseitöö) iseloomuga teenete eest annetatud ristidele lisatakse mõõgad.