Kuninglik Seeravi ordu

Kuninglik Seeravi orduon Rootsi tähtsaim rüütliordu. See on enda väärikuselt võrdne näiteks Inglise Sukapaela orduga. Seeravid on teatud laadi inglid, kes on kristlikus taevahierarhias kõige kõrgemal kohal. Algse statuudi kohaselt toimus hoopis Seeravi ordu „taastamine“: teatati, et selle asutas juba 1260. aasta paiku kuningas Magnus I. Samas puuduvad tõendid ordu niivõrd iidsest algupärast. Korporatsiooni liikmeskond piirdus esialgu 23 rootslasega, kes olid varasemalt juba pälvinud kas Mõõgaordeni või Põhjatähe ordeni, ning kaheksa välismaalasega. Seeravi ordu rüütlid pidid muuseas korraldama Rootsi haiglate, orbudekodude ja vaestemajade tööd. Tänapäeval annetatakse abivajajate hüvanguks sooritatud teenete eest Seeravi ordu medalit.