Klassikülaskäik muuseumisse

Eesmärk

Programmi eesmärgiks on:

 • innustada õpilaste huvi ja austust maailmajaloo vastu.
 • tutvustada erinevate kultuuride iseäralikke jooni ja sarnasusi ning süvendada lugupidamist nende suhtes.
 • täiendada riikliku õppekava ainete (nagu ajalugu, keeled, filosoofia ja religioon) sisu ning soodustada nende omandamist.
 • pakkuda õpilastele motivatsiooni ja oskusi elukestvaks õppeks.
 • võimaldada õpilastel panna end proovile ajaloolase või muuseumitöötaja ametis.

ESIMENE VANUSEGRUPP

Klassid: 1–5       Vanus: 7–12

Ajakulu: üks tund

Hind: 35€ + 3€ õpilase kohta,

kaks täiskasvanut tasuta.

Ajakava

 • muuseumikülastus
 • valikuline kodutöö
 • soovi korral osalemine “Giid üheks tunniks” programmis

Temaatika

Ülevaade Malta ordust, Templirüütlitest, Sukapaela ordust, Kuldvillaku ordust, Keiserlikust Topeltlohe ordust, Roosiordust,

 • ordenite traditsiooni tutvustamine maailma vanima rüütliordu – Malta ordu – aumärkidest tänapäevani, mil ordenite jagamise tavad seostuvad eeskätt riigivalitsustega. Mõnede silmapaistvamate ordude nagu Sukapaela ja Kuldvillaku kirjeldus.
 • mänguline tegevus muuseumis: lapsed jagatakse Malta ordu eeskujul gruppideks ning nad peavad leidma vastuseid küsimustele ordude ja ordenite kohta.
 • rüütlikslöömise tseremoonia (valikuline) – õpilased “lüüakse rüütliks” ning nad pälvivad muuseumilt saavutusi kinnitava diplomi.
 • õpilastel on võimalus saata muuseumist koju või sõpradele postkaart.
 • kodus või koolis (valikuliselt): õpilased “asutavad oma ordu” – valivad sellele nime, loovad reeglid, kujundavad aumärgid jne.
 • valikuline osalemine “Giid üheks tunniks” programmis.

TEINE VANUSEGRUPP

Klassid: 7–12       Vanus: 13–18

Ajakulu: üks tund

Hind: 35€ + 3€ õpilase kohta,

kaks täiskasvanut tasuta.

Ajakava

 • umbes viieminutiline ettevalmistus kodus või koolis (küsimustiku täitmine, mida võib teha ka muuseumis).
 • muuseumikülastus
 • valikuline osalemine “Giid üheks tunniks” programmis.

Temaatika

Lisaks antud teemadele kätkeb muuseumikülastus üldist tutvustust ordude, nende ordenite ja muude aumärkide ajaloost.

Olenevalt teemadest, mida õpilased koolis käsitlevad, võib süvendatult peatuda erinevatel ordude ja teenetemärkidega seotud valdkondadel, näiteks:

 • ristisõjad ja rüütliordude sünd
 • Eesti riiklikud teenetemärgid
 • Briti ajalugu ordenite peeglis
 • Napoleon ja Prantsuse Auleegion
 • Põhja-Euroopa ajalugu ordutraditsioonides
 • Saksamaa ajalugu ordutraditsioonides
 • Ida-Aasia ordenid ja teenetemärgid
 • pühakute ja kristliku religiooni osa ordutraditsioonides

Pärast muuseumikülastust vaatavad õpilased üle varem antud vastused küsimustikus ja arutlevad, kuidas nende arusaamad ordudest ning ordenitest muutusid (või mitte) ja millised on erinevate riikide ordenitraditsioonide sarnasused, millised erinevused.

Õpilased võivad osaleda “Giid üheks tunniks” projektis.